Vacancy for programme manager Dutch Horticultural Trade Board

The Dutch Horticultural Trade Board offers an internationally oriented network for the private sector. At the moment they have a vacancy for a Senior Programme Manager International (in Dutch). 

De Dutch Horticultural Trade Board (DHTB) is in 2014 opgericht door het gezamenlijke bedrijfsleven uit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en biedt een netwerk voor bedrijfsleven dat internationaal is georiënteerd.
Het is haar overtuiging dat de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen alleen door samenwerking de enorme internationale vraag naar onze innovatieve oplossingen voor de mondiale vraagstukken kan helpen veranderen. Door de lokale vragen te doorgronden en te helpen oplossen, met technologie, onderwijs en onderzoek.
Hierdoor biedt de DHTB geïntegreerde oplossingen voor internationale vraagstukken en acteert nadrukkelijk vanuit de wensen en behoeften van de internationale markt en het bedrijfsleven. De DHTB richt zich, pre-competitief, op facilitering van vooral grootschalige projecten en partnerships. De DHTB werkt nauw samen met overheid en kennisinstellingen.

Kern van de functie

Het pre-competitief aanjagen van projecten en programma’s en het uitdagen van het bedrijfsleven ten aanzien van hun internationaliseringsambities.

  • Het opstellen van programma’s op specifieke landen / regio’s of thema’s.
  • Het organiseren van publiek-private financiering van projecten en programma’s en het ontsluiten van de financieringsmogelijkheden ten behoeve van de uitvoering.
  • Het voorzien van algemene informatie ten behoeve van Nederlandse en buitenlandse stakeholders.

Competenties

  1. Ruime ervaring als projectmanager in complexe internationale projecten  in consortiumvorm;
  2. Kennis en ervaring in het verwerven van financiering via overheidsinstrumenten, danwel fondsen van derden. Bij voorkeur met een bestaand netwerk;
  3. Sociale vaardigheden om goed te opereren met  veel stakeholders opdrachtgevers, participanten en andere betrokkenen en een passende persoonlijke instelling daarvoor;
  4. Commerciële vaardigheden om lopende het voortraject en de haalbaarheidsstudie de potentiële opdrachtgever(-s) te interesseren en te binden;
  5. Talenkennis: Engels en Nederlands vloeiend in woord en geschrift;

Minimaal HBO niveau, aangevuld met specifieke opleidingen op het terrein van projectmanagement.

Reageren

Voor reacties en/of vragen, kunt u terecht bij: Lisette Bakker, telefoonnummer 070-3490388 of lisettebakker@greenportholland.com

Reacties voor 8 februari 2016.